hero
Smart City

Zielone miasto

City Scanner

City Scanner służy do akwizycji i przetwarzania informacji zebranych z wykorzystaniem mobilnych multisensorów. Zadaniem tego systemu jest również dostarczanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów do Platformy Danych Miejskich City Scanner

Zielona energia w mieście

Platforma pozwalająca stworzyć i zarządzać zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną, na którym każdy jego uczestnik ma możliwość wyboru odpowiadającego mu kontrahenta i nawiązanie z nim bezpośredniej relacji Zielona energia w mieście

Terminale dla urządzeń samoobsługowych

Czy w obliczu zaistniałej sytuacji urządzenia samoobsługowe staną się jednym z ważniejszych kanałów dystrybucji dóbr? Jak w odpowiedni sposób realizować w nich płatności? Terminale dla urządzeń samoobsługowych

Inteligentne miasta przyszłości

Smart City nie zostanie stworzone jedynie poprzez uruchomienie kilku innowacyjnych systemów czy aplikacji. Potrzebne jest zintegrowane, jednolite, ale otwarte rozwiązanie, które, promowane przez miasto, będzie odpowiedzią na potrzeby jego użytkowników - mieszkańców. Naszą ideą jest stworzenie jednej, na poziomie każdego miasta - platformy, która będzie jego technologicznym i informacyjnym sercem.

Zbudowanie ekosystemu opartego na centralnej platformie pozwoli na łatwiejsze gromadzenia i agregowanie danych, ale przede wszystkim pozwoli na łączne analizowanie informacji z wielu branż, prognozowanie i szeroki dostęp do ich wyników. Dzięki takiemu podejściu dane zbierane przez jedną instytucję, w połączeniu z danymi pozyskanymi gdzie indziej, pozwalają na wykonywanie wielotematycznych analiz, które mogą być wykorzystywane przez podmioty administracyjne, ale może również współpracujący z nimi sektor prywatny, czy bezpośrednio samych mieszkańców.

Dlaczego właśnie w ten sposób widzimy inteligentne i użyteczne miasta przyszłości?
Przeczytaj o tym w artykule: Droga do użytecznego miasta

Źródło: McKinsey Global Institute analysis
Źródło: McKinsey Global Institute analysis

Inteligentne - czyli przyjazne i użyteczne

Technologie stanowią coraz częściej podstawę zmian zachodzących w obszarach miejskich – dzięki ich wykorzystaniu projektowane system wymiany informacji pozwalają na gromadzenie danych o zasobach miasta, a następnie późniejsze jej przetwarzanie. Zastosowanie takich rozwiązań przynosi oszczędności i pozwala na optymalizację procesów. Przykładami takich rozwiązań są: zdalny odczyt liczników energii, wody i gazu, zdalne sterowanie miejskim oświetleniem w zależności od pory dnia i obserwowanego w czasie rzeczywistym ruchu ulicznego, zdalne zarządzanie transportem miejskim.

Inteligencji miasta możemy zatem szukać w energetyce, turystyce, transporcie, gospodarce komunalnej, administracji – to obszary, gdzie optymalizacja i zastosowanie koncepcji smart city przyniesie realne korzyści. Jednak kluczowym elementem efektywności wzmiankowanych projektów jest współpraca władz miejskich, mieszkańców i dostawców rozwiązań technologicznych. Wydaje się, że jest to jedyna szansa na urzeczywistnienie planów rozwoju naszych miast i aglomeracji. To również umiejętne, profesjonalne dopasowanie innowacji technologicznych do potrzeb współczesnego Smart City, a także potrzeb generowanych przez jego mieszkańców.

Ekosystem inteligentnego miasta

Inteligentne miasta wykorzystują zebrane dane i nowoczesne technologie cyfrowe do ich analizy i podejmowania lepszych decyzji. Może mieć to bezpośredni wpływ na podnoszenia jakości życia i funkcjonowania mieszkańców.

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w zbieranych danych, konieczne jest stworzenie złożonego ekosystemu, którego poszczególne ‘warstwy’ będą ze sobą powiązane i współzależne.

 

 • Warstwa podstawowa - technologia, zawierająca wszelkiego rodzaju urządzenia i czujniki (w tym smartfony i rozległa sieć rozwiązań IoT) połączone szybkimi sieciami komunikacyjnymi, będące źródłem różnego rodzaju informacji zbieranych przez miasto.
 • Dedykowane aplikacje służące do obróbki i przetwarzania danych. Z wykorzystaniem zawansowanych rozwiązań analitycznych, miasto łatwiej zrozumie zależności zaistniałych zdarzeń i przyczyny ich powstania.
 • Użytkownicy - tylko zaangażowanie ze strony bezpośrednich odbiorców spowoduje, że wszelkie działania podejmowane przez administrację będą miały szanse powodzenia.

 

Jakość życia ma wiele wymiarów, od powietrza, którym oddychają mieszkańcy, po to, jak bezpiecznie czują się chodząc po ulicach. Poniżej prezentujemy wybrane aspekty miejskiego życia, które dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii znacznie poprawiają swoje kluczowe wskaźniki nawet o 10 do 30 procent - co może oznaczać tak ważne kwestie jak uratowane życie, mniej przestępstw, krótsze dojazdy do pracy, mniej problemów zdrowotnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego

  Sama technologia nie zmniejszy bezpośrednio zagrożeń takich jak przestępstwa, pożary i wypadki. Jednak zbieranie i dostarczanie danych w czasie rzeczywistym pozwoli dedykowanym służbom w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób reagować na powstałe zagrożenia. Odpowiednie nasycenie miasta urządzeniami zbierającymi dane jest w stanie obniżyć od 8%-10% liczbę ofiar śmiertelnych w skutek wspomnianych zdarzeń miejskich i od 30%-40% kradzieży mienia i napadów.

 • Czas

  Dziesiątki milionów ludzi w miastach na całym świecie zaczynają i kończą każdy dzień roboczy w korkach lub gromadzą się w przepełnionych autobusach i pociągach. Wyposażenie istniejącej infrastruktury w odpowiednie czujniki pozwoli na zbieranie informacji i ruchu i optymalizację transportu publicznego. Dodatkowo dostarczy też informacji na temat stanu wykorzystywanych pojazdów i systemów, co ułatwi rozwiązanie wielu problemów nim te staną się przyczyną awarii. W miastach, w których została wdrożona 'inteligenta mobilność' czas dojazdów uległ skróceniu o 15%-20%, co w zatłoczonych miastach przekłada sie na 20-30min.

 • Zdrowie

  Miasta mogą wykorzystywać dane i analizy do identyfikowania grup demograficznych z podwyższonym profilem ryzyka i precyzyjniej ukierunkowywać interwencje. Tak zwane interwencje e-zdrowia mogą korzystać z systemów wysyłających ratujące życie wiadomości dotyczące szczepień, warunków sanitarnych, bezpiecznego seksu i przestrzegania schematów w wypadku pandemii. Telemedycyna, która zapewnia konsultacje kliniczne w formie wideokonferencji, może również uratować życie w wypadku problemów z dostępem do specjalistów.

 • Dbałość o środowisko

  Wraz ze wzrostem urbanizacji, industrializacji i konsumpcji realne stają się problemy związane z jakością życia i środowiska. Rozwiązania dla Smart City takie jak systemy automatyzacji budynków, dynamiczne ceny energii elektrycznej i niektóre aplikacje mobilne mogą łącznie obniżyć emisje o 10 do 15 procent. Zastosowanie narzędzi do monitoringu zużycia i komunikacji zwrotnej do użytkowników, może spowodować oszczędności od 25 do 80 litrów wody na osobę każdego dnia i zmniejszyć ilość nieprzetworzonych odpadów stałych o 30 do 130 kilogramów na osobę rocznie.

 • Komunikacja i wymiana informacji

  Cyfrowe kanały komunikacji z lokalnymi urzędnikami, a także platformy cyfrowe ułatwiające interakcje w świecie rzeczywistym mogą prawie podwoić odsetek mieszkańców, którzy czują się związani z lokalną społecznością i prawie trzykrotnie więcej, którzy czują się związani z samorządem. Ustanowienie kanałów dwukierunkowej komunikacji między społeczeństwem a lokalną administracją może zwiększyć elastyczność władz miejskich i poprawić ich skuteczność.

 • Rynek pracy

  Mimo, że stajni się inteligentnym miastem nie spowoduje rozwiązanie problemów z miejscami pracy, jednak inteligentne rozwiązania mogą zwiększyć wydajność lokalnych rynków pracy. Oparta na danych edukacja formalna i programy przekwalifikowania online mogą zwiększyć pulę wykwalifikowanych specjalistów. Cyfryzacja funkcji rządowych, takich jak wydawanie zezwoleń i rozliczanie podatków, może uwolnić lokalne przedsiębiorstwa od biurokracji, przyczyniając się do bardziej przedsiębiorczego klimatu biznesowego.

 • Koszty życia

  W wielu miejscach biurokracja utrudnia nabywanie gruntów, badania środowiskowe, zatwierdzenia projektów i pozwolenia. Cyfryzacja tych procesów może wyeliminować zagrożenia i opóźnienia, zachęcając do rozwoju prac budowlanych. Ponadto część miast ma dużo pustych terenów, które mogłyby zostać zagospodarowane. Tworzenie katastralnych baz danych typu open source może pomóc w identyfikacji działek do zagospodarowania.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami: