Podmiot

Sp贸艂ka MCX Pro szanuje prawo do prywatno艣ci, w szczeg贸lno艣ci dba o ochron臋 ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwi膮zania organizacyjne i techniczne zapobiegaj膮ce ingerencji w prywatno艣膰 Interesant贸w przez osoby trzecie. Nasze dzia艂ania s膮 ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom poczucia pe艂nego bezpiecze艅stwa na poziomie odpowiednim do obowi膮zuj膮cego prawa, w tym zgodno艣ci z:

 • Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych);
 • Ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z p贸藕n. zm.);
 • Ustaw膮 z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243 z p贸藕n. zm.).

Administrator

Administratorem danych dotycz膮cych U偶ytkownik贸w gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

MCX Pro Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel. (22) 548 4888

Wyznaczony zosta艂 Inspektor ochrony danych osobowych, jest to osoba, z kt贸r膮 mo偶na si臋 kontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z tym przetwarzaniem. Je偶eli chcesz skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z adresu: rodopro@mcx.pl

Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu:

 • wymiany korespondencji dotycz膮cej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomi臋dzy Tob膮 a MCX Pro Sp. z o.o, w tym udzielenia odpowiedzi na zg艂oszone przez Ciebie zapytania dotycz膮ce produkt贸w i us艂ug 艣wiadczonych przez MCX Pro Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
 • wewn臋trznych cel贸w administracyjnych MCX Pro Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewn臋trznego b臋d膮cych realizacj膮 naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) b臋d膮cym realizacj膮 naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami b臋d膮cego realizacj膮 naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jako艣膰 艣wiadczonych przez MCX Pro Sp. z o.o. us艂ug i sposobu obs艂ugi w ramach realizowanych um贸w (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug w艂asnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).

Odbiorcami Twoich danych mog膮 by膰 firmy Grupy MCX; kancelarie prawne; podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmioty upowa偶nione na podstawie przepis贸w prawa; podmioty przetwarzaj膮ce dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych – wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami MCX Pro Sp. z o.o.

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgod臋 mo偶emy przetwarza膰 do czasu jej wycofa lub gdy cel przetwarzania zosta艂 zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mo偶emy przetwarza膰 do czasu wype艂nienia prawnie uzasadnionych interes贸w MCX Pro Sp. z o.o. stanowi膮cych podstaw臋 tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w zwi膮zku z zawart膮 umow膮 przetwarzane b臋d膮 do czasu wyga艣ni臋cia umowy i obejmuje okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszcze艅. Twoje dane wykorzystywane do cel贸w marketingu bezpo艣redniego nie b臋d膮 dalej przetwarzane w przypadku zg艂oszenia sprzeciwu.

Masz prawo:

 • prawo dost臋pu do danych osobowych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, gdy uznasz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

MCX Pro Sp. z o.o. korzysta z tzw. cookies (鈥瀋iasteczek鈥), czyli informacji przechowywanych na komputerze u偶ytkownika. Pliki cookies wykorzystujemy wy艂膮cznie na wewn臋trzne potrzeby optymalizacji serwisu pod k膮tem wydajno艣ci oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji u偶ytkownika.

W zakresie korzystania z Serwisu przez U偶ytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL i dotycz膮:

 • publicznego adresu IP urz膮dzenia ko艅cowego, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie;
 • nazwy stacji U偶ytkownika 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwa;
 • nazwy U偶ytkownika podawana w procesie autoryzacji;

U偶ytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu mo偶e jednak zosta膰 poproszony o podanie nast臋puj膮cych danych osobowych:

 • imi臋 i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • tre艣膰 wiadomo艣ci kontaktowej.

Ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies s膮 indywidualne dla ka偶dej przegl膮darki internetowej. Opcj膮 domy艣ln膮 jest umo偶liwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiedni膮 konfiguracje swojej przegl膮darki mo偶esz ca艂kowicie wy艂膮czy膰 t臋 opcj臋 lub j膮 ograniczy膰.

Je艣li zostawisz komentarz, jego tre艣膰 i metadane b臋d膮 przechowywane przez czas nieokre艣lony. Dzi臋ki temu jeste艣my w stanie rozpoznawa膰 i zatwierdza膰 kolejne komentarze automatycznie, bez wysy艂ania ich do ka偶dorazowej moderacji.

Dla u偶ytkownik贸w kt贸rzy zarejestrowali si臋 na naszej stronie internetowej, przechowujemy r贸wnie偶 informacje osobiste wprowadzone w profilu. Ka偶dy u偶ytkownik mo偶e dokona膰 wgl膮du, korekty albo skasowa膰 swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licz膮c nazwy u偶ytkownika, kt贸rej nie mo偶na zmieni膰). Administratorzy strony r贸wnie偶 mog膮 przegl膮da膰 i modyfikowa膰 te informacje.

Marketing

Je艣li wyrazisz zgod臋, na otrzymywanie informacji handlowych za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej lub/i na wykorzystywanie Twojego nr telefonu Twoje dane osobowe b臋d膮 wykorzystane w ramach prowadzonych przez nas akcji marketingowych.