hero

O firmie

Najpierw miasto. Rozwiązania miejskie. Poprawa jakości życia. Wzrost PKB miast.™

Budujemy rozwiązania dla miast. Miasto tworzą obywatele, mieszkańcy, piesi, pasażerowie (transportu publicznego), rowerzyści i kierowcy. Nasze rozwiązania mają w nich korzenie. Redukują tarcie w interakcji z miastem. Nowe rozwiązania obejmują:

1 Zdalną pracę i edukację oraz zdalne wydarzenia i konsultacje miejskie

2 Miejskie parkingi na ulicy i poza ulicą

3 Cyberbezpieczeństwo infrastruktury miast

4 Zieloną energię w miastach

 

Grupę MCX tworzą:

MCX

Prezes Zarządu: Piotr Wiśniewski Linkedin

Wiceprezes Zarządu: Dariusz Rosiński Linkedin

MCX Pro

Prezes Zarządu: Dariusz Rosiński Linkedin

Wiceprezes Zarządu: Piotr Żukowski Linkedin

MCX Systems

Prezes Zarządu: Dariusz Rosiński Linkedin

DCX Innovations

Prezes Zarządu: Piotr Żukowski Linkedin

Wybrane rozwiązania

  • Praca zdalna

    Organizacja pracy zdalnej i zdalnych konsultacji: ujednolicona komunikacja; wideokonferencje; centrum kontaktu; telefonia i telefonia internetowa.

  • City Scanner

    Automatyczny, mobilny i wszechstronny system egzekwowania opłat w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Zwiększa efektywność stref parkingowych poprzez mobilne skanowanie. Nowoczesna strefa płatnego parkowania: poprawa wskaźników finansowych samorządu; zmniejszenie biurokracji; usprawnienie pracy pieszych patroli.

  • Platforma Handlu Energią

    Bezpośredni handel energią elektryczną między producentami, prosumentami i konsumentami na zdecentralizowanym rynku.

Czym jest według nas CSR?

Od zawsze istotny był dla nas sposób w jaki budujemy i prowadzimy biznes w grupie MCX. Naprawdę silną firmę można zbudować jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, ale również zaufaniu partnerów biznesowych i wysokiej jakości usług dostarczonych klientom. Mając to w pamięci, nie zapominamy również o naszym otoczeniu - zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Troska o rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych, bezpieczeństwo i przyszłość – to tematy, w które angażujemy się na co dzień. Jesteśmy świadomi wyzwań związanych z odpowiedzialnością za planetę, dlatego dbamy o ekologiczną perspektywę w każdym aspekcie naszej działalności – od energooszczędnych nawyków, przez zasilanie biura energią ze źródeł odnawialnych, po rozwój obszaru nowoczesnej energetyki.

ZDROWIE I RODZINA – To pracownicy tworzą naszą firmę, dlatego ich zdrowie i samopoczucie są dla nas bardzo ważne. Pakiet medyczny przysługuje każdemu członkowi zespołu, bez względu na stanowisko. Oprócz tego regularne pozapłacowe benefity, spośród których każdy może wybrać coś dla siebie. Uczestniczymy w akcji Dwie Godziny dla Rodziny Fundacji Humanites, w ramach której kończymy wcześniej pracę, by wspólnie z najbliższymi świętować Międzynarodowy Dzień Rodzin. Ale o tym, jak ważne jest życie poza biurem, pamiętamy też na co dzień, dlatego jesteśmy elastyczni w ustalaniu godzin pracy i akceptujemy home office.

AKCJE CHARYTATYWNE – Regularnie angażujemy naszych pracowników w pomoc potrzebującym i na rzecz ochrony środowiska. Chcemy, by poczucie odpowiedzialności i dostrzeganie innych były naturalną perspektywą w naszej firmie.

Chciałbyś poznać nas bliżej, dołączyć do zespołu?