Przejdźmy do konkretów

hero

O firmie

Kim jesteśmy?

Historia naszej Grupy to historia ludzi, którzy ją tworzą, i zmieniających się czasów – od roku 1988 po dziś dzień, dzięki wykorzystaniu nowych technologii budujemy lepszy i bardziej przyjazny świat. MCX to ponad 30 lat rozwijania nowoczesnych technologii w Polsce i za granicą, doświadczenie w budowania relacji z partnerami z sektora prywatnego i państwowego, ponad 250 specjalistów zaangażowanych w obszary Smart City, Software House, Cybersecurity i UC&Collaboration.

Zrealizowaliśmy szereg projektów o skali ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z dużymi organizacjami o rozbudowanej strukturze. Naszym celem jest wspieranie Klientów w ich rozwoju, budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zwiększaniu efektywności operacyjnej. Oferowane przez nas produkty i usługi są zawsze dostosowane do potrzeb i skali biznesu. Opracowujemy dedykowane rozwiązania dla Klientów w sektorach bankowości i finansów, handlu detalicznego, transportu publicznego, samorządów lokalnych, służb mundurowych, medycyny, energetyki.

Grupę MCX tworzą:

MCX

Prezes Zarządu: Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Rosiński

MCX Pro

Prezes Zarządu: Witold Wilmański

MCX Systems

Prezes Zarządu: Piotr Mechliński
Wiceprezes Zarządu: Bartłomiej Rusiniak

MCX Serwis

Członek Zarządu: Robert Hadło

 

Czym jest według nas CSR?

Od zawsze istotny był dla nas sposób w jaki budujemy i prowadzimy biznes. Naprawdę silną firmę można zbudować jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, ale również zaufaniu partnerów biznesowych i wysokiej jakości usług dostarczonych klientom. Mając to w pamięci, nie zapominamy również o naszym otoczeniu - zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Troska o rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych, bezpieczeństwo i przyszłość – to tematy, w które angażujemy się na co dzień. Jesteśmy świadomi wyzwań związanych z odpowiedzialnością za planetę, dlatego dbamy o ekologiczną perspektywę w każdym aspekcie naszej działalności – od energooszczędnych nawyków, przez zasilanie biura energią ze źródeł odnawialnych, po rozwój obszaru nowoczesnej energetyki.

ZDROWIE I RODZINA – To pracownicy tworzą naszą firmę, dlatego ich zdrowie i samopoczucie są dla nas bardzo ważne. Pakiet medyczny przysługuje każdemu członkowi zespołu, bez względu na stanowisko. Oprócz tego regularne pozapłacowe benefity, spośród których każdy może wybrać coś dla siebie. Uczestniczymy w akcji Dwie Godziny dla Rodziny Fundacji Humanites, w ramach której kończymy wcześniej pracę, by wspólnie z najbliższymi świętować Międzynarodowy Dzień Rodzin. Ale o tym, jak ważne jest życie poza biurem, pamiętamy też na co dzień, dlatego jesteśmy elastyczni w ustalaniu godzin pracy i akceptujemy home office.

AKCJE CHARYTATYWNE – Regularnie angażujemy naszych pracowników w pomoc potrzebującym i na rzecz ochrony środowiska. Chcemy, by poczucie odpowiedzialności i dostrzeganie innych były naturalną perspektywą w naszej firmie.

Chciałbyś poznać nas bliżej, dołączyć do zespołu? Sprawdź czy nie szukamy kogoś takiego jak Ty

 • ul. Gotarda 9
  02-683 Warszawa
  tel. (22) 548 4888
  fax (22) 548 4848
  e-mail:

 • Grupa MCX

  MCX Sp. z o.o.
  NIP: 527-01-04-226, Nr KRS: 0000025013
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 10 100 000 PLN

  MCX Systems Sp. z o.o.
  NIP: 527-23-94-955, Nr KRS: 0000154801
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  MCX Pro Sp. z o.o.
  NIP: 5213589516, Nr KRS: 0000373845
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego