Przejdźmy do konkretów

hero

Moja Okolica

Nasza platforma

jest zbudowana modułowo, co pozwala na szybkie skalowanie oraz łatwą możliwość modyfikacji komponentów

Wszechstronna Platforma

Jednym z najciekawszych produktów portfolio MCX Systems jest nowoczesna platforma społeczności lokalnych - „Moja Okolica”. W swoim zamyśle powstała jako narzędzie mobilne ukierunkowane na pogłębienie relacji pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną. Wyczekana integracja wielu ważnych modułów, która do tej pory nie wydawała się możliwa, pozwoliła stworzyć lokalne więzi i relacje między Gminą a jej mieszkańcami.  Wszystko za dotykiem jednego palca.

Płatności

Moduł ten pozwala na wysyłanie użytkownikom platformy przez gminę oraz jednostki organizacyjne spersonalizowanych powiadomień dotyczących m.in. zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości, wody, śmieci.

Użytkownik ma możliwość już z poziomu powiadomienia dokonania w łatwy sposób natychmiastowej płatności.

Usługi

Funkcjonalność ukierunkowana głównie na lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą wykorzystywać platformę do promocji swoich usług wśród lokalnych klientów. A korzystającym z tych usług pozwala na dokonywanie oceny usług i załączania komentarzy. Ta cześć platformy stanowić będzie wartość dodaną dla gminy, która udostępniając bezpłatnie tego typu narzędzie dla swoich lokalnych przedsiębiorców, znacząco będzie wpływać na zwiększanie relacji pomiędzy gminą a przedsiębiorcami.

Komunikacja

W czasach kryzysowych wiarygodne źródło informacji może się okazać kluczowe dla wielu z nas. Dlatego rozwiązania pozwalające na bezpieczną i bezpośrednią komunikację pomiędzy instytucjami rządowymi i pozarządowymi a ich interesariuszami są najskuteczniejszym sposobem na ominiecie Fake News’ów oraz anonimowego hejtu.

W pełni zautomatyzowany proces umożliwiający pobieranie treści z wyznaczonych lokalnych stron internetowych całej gminy i na ich podstawie tworzenie powiadomień.

Niezależnie jednak od dokonanego wyboru, w sytuacjach kryzysowych Centrum Zarządzania Kryzysowego ma możliwość przesłania ważnych informacji każdemu użytkowników platformy z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Możliwość prowadzenia komunikacji dwukierunkowej mieszkaniec – gmina, pozwolą na zgłaszanie problemów i komunikowanie potrzeb, również przez mieszkańców gminy.

Bezpieczeństwo

Moduł umożliwiający szybkie nawigowanie do najbliższych placówek pomocy medycznej, punktów z defibrylatorami czy innych ważnych miejsc uwzględniając lokalną pozycję użytkownika.

Jest to również narzędzie, które ułatwi opiekunom sprawowanie opieki nad swoimi podopiecznymi  – zarówno dziećmi jak i osobami chorymi czy w podeszłym wieku. Aplikacja posiada funkcjonalności SOS i Strefę Bezpieczeństwa. Te zaawansowane funkcje umożliwiają ciągłe monitorowanie i lokalizowanie najbliższych z możliwością otrzymywania powiadomień w wypadku opuszczenia przez nich określonej strefy lub utraty kontaktu.

Kalendarz wydarzeń

Źródło informacji na temat wszelkich wydarzeń organizowanych przez gminę, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, stowarzyszenia. Funkcjonalność może mieć znaczący wpływ na większą frekwencję uczestników podczas ważnych lokalnych wydarzeń.

Wybrane korzyści dla samorządu:

  • Większa więź ze społecznością
  • Szybszy wpływ należności
  • Wspieranie lokalnych przedsiębiorców
  • Wygodne narzędzie do komunikacji
  • Budowanie wizerunku gminy nowoczesnej i otwartej na dialog z mieszkańcami

Dowiedz się więcej:

MojaOkolica.com

Wybrane korzyści dla użytkownika:

  • Bieżące informacje dotyczące kwestii administracyjnych i kulturalnych
  • Bezpieczeństwo własne i najbliższych
  • Narzędzie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  • Łatwy sposób regulowania płatności za zobowiązania administracyjne

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz kontaktowy