Aktualności
10 lut 2023
Cyfrowe rozwiązania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Ze względu na stale rosnącą liczbę klientów Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plasuje się na pierwszym miejscu co do liczby wniosków i prowadzonych postępowań. Przy takiej liczbie klientów  sprawność i jakość obsługi staje się wyzwaniem i głównym bodźcem do zwiększenia tempa transformacji cyfrowej MUW. W obsłudze uchodźców pomogą nowoczesne rozwiązania cyfrowe zakupione przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Potrzeby Urzędu zaadresowaliśmy poprzez wdrożenie Contact Center jako centralnego systemu obsługi komunikacji między urzędnikami i cudzoziemcami. Zaprojektowane rozwiązanie dzięki wykorzystaniu zaawansowanego systemu Interactive Voice Response (IVR) pozwoliło na zautomatyzowanie powtarzających się procesów, zwiększając tym samym dostępność informacji na temat statusu prowadzonego postępowania czy samych procedur legalizacyjnych.

Więcej na temat projektu:

Obsługa cudzoziemców wspierana cyfrowo