Case studies
19 lip 2022

Analiza danych parkingowych w Berlinie

Wyzwania

 • Mapowanie istniejących miejsc parkingowych w obrębie berlińskiej „S-Bahn Ring”
 • Udokumentowanie obłożenia miejsc parkingowych
 • Obszar roboczy – 88km2
 • Różne rodzaje stref parkowania
 • Analiza obłożenia uwzględniająca różne przedziały czasowe (godzinowe, tygodniowe, okresowe porównania)
 • Statystyki zachowań kierowców, m.in. czas parkowania
 • Zgodność projektu z obowiązującymi przepisami RODO

Rozwiązanie

Po wybranym obszarze jeżdżą cztery samochody wyposażone w najnowszy system  CITYSCANNER® – jeden samochód dziennie pokonuje nawet 160 km trasy. Pojazdy w ruchu rejestrują pobocze za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości, laserowych skanerów LiDAR i GPS .

W celu wyciągnięcia wniosków na temat czasu trwania postoju i ruchu wyszukiwania miejsca parkingowego są zbierane i analizowane częściowe dane z tablic rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych i poruszających się.

Przetwarzanie danych i pełna anonimizacja osób i tablic rejestracyjnych pojazdu w danych obrazowych odbywa się już w pojeździe – rejestrowanie publicznych miejsc parkingowych w ramach tego projektu służy do analityki i nie służy do kontrolowania ani karania za naruszenia zasad parkowania.

Dane zebrane w trakcie projektu są analizowane pod kątem:

 • Kwantyfikacji i lokalizacji miejsc parkingowych lub potencjalnej zmiany ich przeznaczenia
 • Natężenia ruchu związanego z wyszukiwaniem parkingów w zależności od dostępności miejsc parkingowych, ich wykorzystania, dnia tygodnia i godziny
 • Wyliczenia wpływu ruchu na użytkowanie miejsc parkingowych
 • Wpływu polityki cenowej na użytkowanie miejsc
 • Efektów po wprowadzeniu zmian zarządzania przestrzenią parkingową

Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2023.