Budowanie potencjału wiedzy

W większości przedsiębiorstw pandemia wymusiła zmianę dotychczasowego stacjonarnego modelu pracy na częściowo lub w pełni zdalny. W ślad za tymi działaniami w większości wypadków idą inwestycje w podniesienie poziomu  zabezpieczeń i uszczelnianie infrastruktury informatycznej. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy uwzględniają w tych działaniach potrzebę rozwoju świadomości rosnących zagrożeń wśród swoich pracowników.

Zrealizowane niedawno badania wskazują, że w ubiegłym roku ponad 62% firm doświadczyło ataków phishingowych lub innych cyberataków z wykorzystaniem podstępnych socjotechnik. Ofiarami tego typu ataków padają najczęściej osoby/pracownicy niedostatecznie poinformowani o istniejących zagrożeniach i  możliwych metodach wyłudzeń informacji.

 

Zadbaj o szkolenia swoich pracowników.

Zapytaj o pełną ofertę szkoleń
Regularne szkolenia

Pracownicy zależnie od poziomu wiedzy i wyszkolenia mogą stanowić albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy albo stać się ważną pierwszą linią obrony. Poziom wiedzy pracowników stanowi ważny czynnik w ocenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby sesje szkoleniowe były prowadzone regularnie, najlepiej przez cały rok.

Każde realizowane przez nas szkolenie poprzedzone jest wywiadem, który pozwala lepiej zrozumieć potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki temu zagadnienia poruszane w trakcie sesji szkoleniowych dotykają najważniejszych problemów.

W ramach realizowanych szkoleń poszerzysz wiedzę swoją i swojego zespołu na temat:

  • Podstaw bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Bezpieczeństwa informacji
  • Technik bezpiecznej eksploracji Internetu
  • Psychologicznych aspektów pozyskiwania informacji
Jak zdobyć cyber-odporność

Szacuje się, że w roku 2022 liczba użytkowników Internetu osiągnie poziom 75% światowej populacji. Co oznacza, że ¾ mieszkańców świata stanie za chwilę przed ryzykiem ataku cybernetycznego.

Kluczem do zminimalizowania skuteczności przeprowadzanych prób ataków, będzie szeroko pojęta edukacja użytkowników sieci. Oferowane przez nas warsztaty i szkolenia tematyczne będą znakomitym źródłem wiedzy dla Twoich pracowników.

Ponieważ specyfika pracy, zakres obowiązków i poziom narażenia na cyberataki jest zależny od pełnionej roli i zajmowanego stanowiska, opracowaliśmy dedykowane szkolenia dla poszczególnych grup i pełnionych funkcji.

  • dla zarządów i stanowisk kierowniczych
  • dla pracowników „liniowych”
  • dla administratorów

Dodatkowo przygotowaliśmy szereg treści edukacyjnych, mogących stanowić wsad do publikacji firmowych, newsletterów. Dostarczane w ten sposób treści zawsze zawierają aktualne informacje dotyczące nowych zagrożeń i sposobu ich minimalizacji. Dzięki temu, pracownicy na bieżąco są w stanie reagować na możliwe incydenty.

Baza wiedzy
3-2-1 backup
Wdrożenie odpowiedniej procedury lub wyrobienie nawyku tworzenia kopii zapasowych to dopiero połowa sukcesu.
Czytaj więcej
Co zyskujesz dzięki naszym szkoleniom
Dobrze przygotowanych pracowników
Dostęp do aktualniej wiedzy
Lepszy obraz zagrożeń
Większa odporność na incydenty
Zapytaj o ofertę

Chciałbyś lepiej poznać naszą ofertę albo masz jakieś pytania dotyczące konkretnych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.