Wyzwania w procesach logistycznych

W realizacji złożonego procesu łańcucha dostaw, bierze udział bardzo wielu uczestników o różnych możliwościach i różnym poziomie zaawansowania technologicznego. Część operatorów stać na utrzymanie złożonych, zaawansowanych systemów informatycznych, inni korzystają z tańszych, często mało popularnych rozwiązań.

Niestety różnice te są główną przyczyną nieefektywnej wymiany informacji, braku kontroli nad przewożonymi towarami, problemów z jakością i terminowością realizowanych usług a także rosnącej liczby oszustw i marnotrawstwa.

Rynek zdążył już dawno wypracować mechanizmy umożliwiające radzenie sobie z częścią wskazanych problemów, ale rozwiązania te wiążą się zazwyczaj z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych i czasu.

Większość aktywności sprowadza się do ‘ręcznych’, czasochłonnych działań polegających najczęściej na wymianie papierowych dokumentów. wielokrotnym sprawdzaniu tych samych informacji, realizacji powtarzalnych zadań i tysięcy połączeń telefonicznych.

Przerwane łańcuchy chłodnicze

Przerwane łańcuchy chłodnicze w trakcie transportu i brak aktualnych informacji dostępnych w czasie rzeczywistym, są poważnym i ciągle nierozwiązanym problemem z jakim borykają się dostawcy produktów w przemyśle spożywczym i biologicznym.

Jak się szacuje – 20% produktów wrażliwych na temperaturę ulega uszkodzeniu podczas transportu z powodu skoków temperatur i nieodpowiednich warunków transportu.

Kradzieże i niszczenie towarów

Międzynarodowy raport analityczny dotyczący łańcucha dostaw ujawnia także inny rosnący z każdym rokiem problem – masowe kradzieże towarów. Globalne kradzieże ładunków są obecnie szacowane na ponad 25 miliardów dolarów na całym świecie.

Pełna skala i ekonomiczny wpływ kradzieży ładunków na całym świecie jest jednak stosunkowo nieznana, ponieważ nie wszystkie z nich są odpowiednio zgłaszane.

Brak transparentności i wiarygodności łańcucha dostaw

Różnice w wykorzystywanych systemach informatycznych a także brak niezbędnych środków finansowych – szczególnie u mniejszych graczy na rynku – na inwestycje w rozwój i aktualizację oprogramowania, jest przyczyną powstawania dodatkowych kosztów.

Dodatkowo nie można tradycyjnymi metodami osiągnąć pełnej wiarygodności i transparentności wymienianych pomiędzy stronami informacji

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że przetwarzanie dokumentów stanowi 20% całkowitych kosztów transportu w światowym handlu.

Obortech Smart HUB

Rozwiązaniem tych oraz szeregu innych problemów może być zbudowanie ogólnie dostępnego środowiska informatycznego, opartego na bezpiecznej technologii, umożliwiającego gromadzenie i wymianę danych między wszystkimi uczestnikami całego procesu łańcucha dostaw – od producenta aż do odbiorcy.

Nieskomplikowanej i łatwej w użyciu platformy obsługującej w pełni cyfrową sieć łańcucha dostaw. Każdy jej użytkownik miałby równe prawa uczestnictwa, kontroli własnych danych, możliwość decydowania z kim chce nawiązać relacje, udostępniania informacji zdalnie w ujednoliconym formacie i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Wiarygodność każdego z uczestników byłaby oceniana na podstawie historii realizowanych usług weryfikowanych przez innych członków sieci, a nie na podstawie złożonej procedury pojedynczej wiodącej organizacji.

Zdecentralizowanego i demokratycznego ekosystemu cyfrowego, który nie faworyzuje żadnego z podmiotów w łańcuchu dostaw, niezależnie od ich wielkości i potencjału.

Obortech Smar HUB to właśnie taka platforma –  zintegrowany ekosystemem informacyjny, obejmujący dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym oraz możliwość stałego monitorowania obsługiwanych przesyłek. Oparty jest na efektywnym połączeniu Blockchain i IoT, stanowi prawdziwą rewolucje w obecnie funkcjonujących systemach logistycznych. W prosty i bezpieczny sposób wprowadza mechanizmy ujednolicające komunikację, nowoczesne metody śledzenia oraz większą przejrzystość całego procesu.

Główne funkcje Smart HUB

Centrum komunikacyjne oparte na blockchain i chmurze
Odporna na manipulacje, ujednolicona, szybka wymiany dokumentów online
Pełna widoczność i śledzenie towarów w czasie rzeczywistym oparte na technologii IoT
Otwarty i zdecentralizowany rynek sieciowy z łatwym dostępem z każdego miejsca na ziemi

Obortech Smart HUB to w pełni zintegrowany system obsługi przesyłek w procesie łańcucha dostaw. W wygodny sposób masz dostęp do informacji od momentu opuszczenia przez nadany towar zakładu produkcyjnego lub magazynu, aż do momentu dostarczenia go do rąk importera/klienta.

Ta inteligentna platforma będzie miała znaczący wpływ na możliwość realizacji  siedmiu praw logistyki:

  • właściwy produkt,
  • właściwy klient,
  • właściwy czas,
  • właściwe miejsce,
  • właściwy stan,
  • właściwa ilość,
  • właściwy koszt.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Zapytaj o szczegóły produktu

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego konkretnego rozwiązania albo chciałbyś zapytać o możliwość współpracy. Zapraszamy do kontaktu.