LOG Manager

Zbieranie logów to pierwszy krok do sprawnego nadzoru nad bezpieczeństwem w sieci organizacji.

Log Manager zbiera w jednym miejscu informacje o zaistniałych zdarzeniach z urządzeń sieciowych, serwerów czy stacji roboczych, które są istotne dla bezpieczeństwa organizacji.

LOG manager to pierwsze miejsce które pozwoli nam prześledzić zaistniałe zdarzenia/incydenty i pozwoli lepiej zabezpieczyć się przed atakami, zagrożeniami i naruszeniami w przyszłości.

Zapytaj o ofertę
Funkcjonalności
Gromadzenie i analiza zdarzeń
Zaawansowane alarmowanie
Diagnozowanie usterek
Zarządzanie incydentami
Efektywne wyszukiwanie danych
Wygodne i szczegółowe raporty
SIEM

 

Głównym celem rozwiązań klasy SIEM ( System Information and Event Monitor ) jest dostarczanie raportów dotyczących incydentów i zdarzeń zachodzących w ruchu sieciowym związanych z bezpieczeństwem, takich jak: udane i nieudane próby logowania, działania niepożądanego oprogramowania oraz inne możliwe szkodliwe działania,

Drugim z nich jest  wysyłanie ostrzeżeń, jeżeli analiza wykaże, że owe wykryte działanie działa w oparciu o wcześniej już określone zestawy reguł, tym samym wskazując na potencjalne problemy z zabezpieczeniami.

Poznaj pełną ofertę rozwiązań
Najważniejsze funkcjonalności
Regularne aktualizacje danych
Proste zarządzanie zasobami
Wygodne i przejrzyste dashboard’y
Zarządzanie incydentami w grupie
SOAR

Gdy SIEM to za mało, czas zautomatyzować zdarzenia za pomocą SOAR. SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) to zaawansowane rozwiązanie biznesowe, które pozwala organizacjom szybko identyfikować, badać i automatyzować jak najwięcej procesów biznesowych i informatycznych.

Jego 'hiperautomatyzacja’ obejmuje zaaranżowane wykorzystanie wielu technologii, narzędzi lub platform. SOAR uczyni Twoje życie nie tylko łatwiejszym, ale i bezpieczniejszym. Łącząc się z narzędziami bezpieczeństwa i analizując IP, URL, pliki i inne elementy, Energy SOAR zajmie znaczące miejsce w Twoim wyobrażeniu na temat pracy w branży IT Security.

Nasi partnerzy:

Zapytaj o ofertę

Chciałbyś lepiej poznać naszą ofertę albo masz jakieś pytania dotyczące konkretnych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.