Case studies
15 sie 2022

Platforma Handlu Energią

Platforma do zarządzania zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną.
Platforma do zarządzania zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną.

Wyzwania

W obliczu zmian klimatu i rosnących kosztów wytworzenia energii ze źródeł konwencjonalnych, społeczeństwa są zmuszane do szukania alternatywnego rozwiązania. Wielu uważa, że odnawialne źródła energii wraz z wysoką efektywnością energetyczną mogłyby stać się taką alternatywą. Jednak obecnie funkcjonujący  system wymaga by wielkie koncerny energetyczne odgrywały rolę pośrednika będącego stroną trzecią, między prosumentami a konsumentami. Pośrednika ustalającego według swojego uznania koszty zakupu i sprzedaży energii odnawialnej pochodzącej od prywatnych wytwórców zielonej energii.

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się decentralizacja rynku energetycznego, ponieważ tworzy demokratyczny system zakupu energii odnawialnej i pomaga w faktycznym finansowaniu elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, ponieważ producenci energii są w stanie wstępnie sprzedać tę przyszłą energię jako towar. Takie rozwiązanie wymaga jednak wprowadzenia mechanizmu regulującego i zarządzającego relacjami między wytwórcami a odbiorcami.

Rozwiązanie

Platforma Handlu Energią (PHE), umożliwia właścicielom rozproszonych zasobów energetycznych (a dokładniej – producentom) przeprowadzanie transakcji w sposób P2P (peer-to-peer) z konsumentami. Natomiast konsumentom platforma pozwala na bezpośredni zakup od wytwórcy niezależnie czy będzie to elektrownia, czy najbliższy sąsiad dysponujący np. nadwyżkami produkcji energii z paneli słonecznych.

 

PHE pozwala stworzyć i zarządzać zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną, na którym każdy jego uczestnik ma możliwość wyboru odpowiadającego mu kontrahenta i nawiązanie z nim bezpośredniej relacji. Zawarte w ten sposób transakcje pomagają obniżyć koszt energii dla konsumenta, gdy omijają stronę trzecią żądającą opłaty licencyjnej lub prowizji. A także producentowi, który może bezpośrednio konkurować bez konieczności uwzględniania pośredników.

 

Rozwiązanie pozwala konsumentom w wygodny i przejrzysty sposób wybrać preferowane źródło energii oferujące najlepsze stawki. Mogą również zobaczyć dokładnie, jaki rodzaj energii oferuje każdy producent zanim zaakceptują ofertę, lub złożyć zamówienia na energię elektryczną w oparciu o ich gotowość do zapłaty (WTP). Kiedy producent ustawi ofertę pasującą do tej ceny, zamówienie konsumenta jest automatycznie realizowane i obaj zawierają umowę bezpośrednią.

 

 

Korzyści

Obsługiwany przez PHE handel P2P na lokalnych rynkach energii może stanowić zachętę społeczno-ekonomiczną, która promuje lokalne wytwarzanie energii odnawialnej dla potencjalnych prosumentów. Konsumenci, którzy nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie w odnawialne źródła energii ze względu na kwestie finansowe lub ograniczoną przestrzeń, mogą kupić zieloną energię po przystępnych cenach.

Jest to przejrzysty system, który może odgrywać znaczącą rolę w obniżaniu cen energii na wszystkich rynkach. Platforma obsługuje handel energią w całej branży, od gigantów energetycznych po prosumentów. W miarę jak globalna transformacja energetyczna zmierza w kierunku przyjęcia bardziej zdecentralizowanych struktur energetycznych, model ten pozytywnie przyczyni się do tej zmiany.