Przejdźmy do konkretów

hero

Zarządzanie ryzykiem

Możesz zabezpieczyć swoją firmę skutecznie przewidując zagrożenie

Walka z cyberprzestępczością polegająca wyłącznie na reagowaniu w odpowiedzi na ataki hakerskie nie jest w pełni skuteczną obroną. Zamiast czekać na pojawiające się zagrożenia zmniejszając przy tym skuteczność obrony, i dopiero w momencie ataku analizowanie całej sytuacji warto powziąć działania zaradcze.

Czy znasz słabe punkty zabezpieczenia Twojego środowiska IT? Czy wiesz, że to właśnie one są najbardziej prawdopodobnymi celami ataku w przedsiębiorstwach? W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przed cyberatakami warto skoncentrować swoje działania na obszarach, lukach o dużym poziomie ryzyka. Jak? Wybierając wysokiej klasy rozwiązania do zarządzania podatnościami.

Oferowane przez nas rozwiązania obejmują systemy skanowania podatności, analizowania i przewidywania zagrożeń. Rozwiązania te ograniczają wprowadzanie niepotrzebnych poprawek, umożliwiając znajdowanie najbardziej efektywnych opcji uniknięcia zagrożeń.

NASZE ROZWIĄZANIA

Skaner podatności

Rozwiązanie umożliwiające uzyskanie informacji o stanie podatności sieci, oraz predykcji na temat możliwych zagrożeń. Informacji o stanie zgodności z regulacjami, standardami IT lub najlepszą praktyką działającą w firmie. Rozwiązanie posiada również funkcjonalność automatycznych powiadomień o wykrytych podatnościach.

System do zarządzania podatnościami

System zorientowany jest na eliminację tych podatności, które są najbardziej prawdopodobne do wykorzystania w ataku. Redukuje niepotrzebne nakładanie łat znajdując sieciowe metody ich łagodzenia. Ustawia priorytety w oparciu o kontekst. Automatyzuje zadania zarządzania podatnościami, przekształcając wyniki skanowania w przydatne informacje o potrzebie załatania tylko najbardziej krytycznych luk.

 • Przewidywalność

  Umożliwia działania prewencyjne w celu wyeliminowania wystąpienia danego rodzaju podatności

 • Skuteczność

  Pełna widoczność słabości każdego aspektu działania sieci i wszystkich urządzeń sieciowych

 • Bieżącą ocenę ryzyka

  Aktualne informowanie o ryzyku biznesowym związanym z bieżącym stanem sieci

 • Automatyzację

  Automatyzacja zadań w obrębie całego procesu zarządzania słabymi punktami zabezpieczeń w celu przekształcenia danych w kontekstowe informacje ułatwiające podejmowanie działań

 • Raportowanie

  Ciągłe powiadamianie o wykrytych incydentach w celu szybkiego rozpoczęcia działań naprawczych

Zainteresowało Cię to rozwiązanie? Skontaktuj się z nami