Case studies
06 wrz 2022

Welliot City na przystankach tramwajowych w Warszawie – wdrożenie w Tramwajach warszawskich

Planowanie transportu publicznego to złożony proces, który opiera się na różnych danych i modelach w celu przewidywania przyszłych trendów ruchu. Harmonogramy powinny być zaprojektowane tak, aby czas oczekiwania na przejazd był stosunkowo krótki, a podane informacje były aktualne.

Krytyczne procesy, takie jak korekty harmonogramów, mogą spowolnić przepływ informacji i generować wysokie koszty na każdym etapie wprowadzania nowych treści.

Aby sprostać zapotrzebowaniu na lepsze usługi transportowe, dzisiejsze inteligentne miasta zaczynają rozważać innowacyjne podejścia do planowania transportu publicznego, procesów szybkiej dostawy i rozmieszczenia informacji o miejscu docelowym. Jednym z takich rozwiązań, jest e-papierowa tablica informacji pasażerskiej – Welliot City.

Wyzwania

Planowanie transportu publicznego to złożony, wieloetapowy proces, który wykorzystuje zebrane zestawy danych i ankiety do prognozowania zapotrzebowania na transport w przyszłości. Inżynierowie oceniają zmienne, takie jak rozpoczęcie trasy, miejsce docelowe, tryb podróży, wysyłka i kontrola, wrażenia i dostawa oraz identyfikują zmiany w infrastrukturze transportowej.

Usprawnienie procesów zarządzania informacją w transporcie publicznym TW

Jednym z największych wyzwań stojących przed transportem publicznym jest ciągła zmiana papierowych rozkładów jazdy. Wiąże się to z wieloma czynnikami, takimi jak czas realizacji, sprawdzanie błędów drukowania, samodzielne drukowanie i dostawa do wielu lokalizacji w mieście.

Przed wprowadzeniem rozwiązania Welliot city do warszawskich Tramwajów, pracownicy byli obciążeni skomplikowanymi procesami, a aktualizacja całej infrastruktury informacyjnej miasta wymagała czasu i sporych nakładów finansowych.

Zmiany w rozkładzie jazdy wynikają z bieżących remontów, zmian lub zakłóceń tras. Wszystkie wiążą się nie tylko z wysokimi kosztami, ale również z szeregiem skomplikowanych procesów logistycznych, od samodzielnego projektowania modyfikacji, poprzez drukowanie, przyjmowanie i dystrybucję dokumentów z drukarki, aż po zarządzanie kalendarzem z publikowanymi aktualizacjami. Nie wszystkie z tych zmian można wprowadzić na czas, co skutkuje brakiem w dokładności informacji pasażerskich.

Rozwiązanie

Welliot City w Warszawie – elektroniczne rozkłady jazdy

E-papierowy wyświetlacz Welliot upraszcza i całkowicie eliminuje powyższe procesy. System, którym dysponują Tramwaje Warszawskie łączy się poprzez API z wyświetlaczem Welliot na danym przystanku i wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o zmianach rozkładu jazdy, wypadkach i opóźnieniach.

Pojawienie się elektronicznych rozkładów jazdy zastąpiło ręczną pracę na miejscu, scentralizowanym procesem zarządzania i aktualizacji rozkładów jazdy dla każdej linii w systemie komputerowym.

Korzystanie z najnowocześniejszego rozwiązania Smart City nie tylko eliminuje koszty drukowania i konieczność ręcznej zmiany informacji w każdej z lokalizacji, ale także pozwala uniknąć wycinki drzew dzięki czemu zmniejsza emisję gazów cieplarnianych = zmniejsza emisję dwutlenku węgla.