hero
Green future

Smart Plant dla biogazowni

Osiągnij pełen potencjał dla swojej biogazowni

Smart Biogas Plant daje możliwość aby łatwo i tanio zmodernizować istniejące już biogazownie. Otwiera tym samym drogę do zastosowania szerokiej gamy substratów rolno-spożywczych. 

To innowacyjny i konkurencyjny proces oparty na bio-odpadach, budujący gospodarkę w obiegu zamkniętym. Oferuje zrównoważone i klimatycznie neutralne rozwiązanie dla biogazowni.

Wprowadzony proces automatyzacji doboru rodzaju substratów i ich ilości w znacznym stopniu ogranicza niezbędny do obsługi personel, a także w dużym stopniu eliminuje problemy spowodowane niewłaściwym dawkowaniem niektórych składników biomasy.

Wykorzystywany w oprogramowaniu sterującym Smart Biogas Plant algorytm  pozwala zoptymalizować proces wytworzenia biogazu, dbając o jego stabilność nawet w wypadku zastosowania substratów o różnej jakości.

Korzyści dla biogazowni

  • Produktywność na poziomie 97%

    Smart Biogas Plant pozwala na utrzymanie produktywności biogazowni na poziomie 97% przy użyciu urozmaiconych substratów.
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych o 10%

    Dzięki użyciu zaawansowanego algorytmu biogazownia operuje wydajniej przy niższych kosztach konserwacyjnych.
  • Obniżka kosztów substratów do 30%

    Ponieważ Smart Biogas Plant stosuje do produkcji różnorodne odpady rolno-spożywcze, koszt wykorzystania posiadanych zasobów biomasy zmniejsza się nawet o 30%.

Moduł raportowania

Czyta dane z systemu SCADA, systemów pomiarów i obliczeń oraz z innych systemów, takich jak ERP. Wyznacza dowolnie zdefiniowane wskaźniki produkcji, np. jednostkowy koszt produkcji. Dokumentuje przekroczone parametry. Ustawia zmiany trendu dla wybranych wskaźników produkcji i parametrów procesu.

Moduł planowania produkcji

Opracowuje optymalne, ilościowo i jakościowo mieszanki substratów, w oparciu o dane dotyczące dostępności określonych substratów i informacje o planowanych zmianach w produkcji. Automatycznie kontroluje poprawność wygenerowanych tabel dozowania i parametrów procesu (wydajność). Utrzymuje prawidłową równowagę makro i mikroelementów w zbiornikach fermentacyjnych. Utrzymuje optymalny współczynnik FOS /TAC i odczynnik pH w zbiornikach fermentacyjnych.

Panel operatora

Wyświetla tabele do dozowania substratów z podziałem na typy i ilość. Umożliwia ręczne uruchomienie rodzaju ładowanego substratu. Kontroluje ładowanie danego substratu (jego ilości) i włącza ładowanie danego substratu. Automatycznie zamyka ładunek dla każdego substratu po osiągnięciu ilości zgodnie z tabelą dozowania. Współpracuje z wagą i przepływomierzem.

Moduł regulacji

Kontroluje poziom napełnienia zbiorników, sprawdza ciśnienie w zbiornikach. Zmienia dozowanie substratów (zwiększenie, zmniejszenie lub zatrzymanie dozowania), utrzymując zbiorniki biogazowni napełnione w podanym zakresie.

Moduł prognozowania przyszłej produkcji

Prognozuje zmiany w produkcji energii elektrycznej (zapotrzebowanie na biogaz). Moduł bierze pod uwagę w prognozie na takie czynniki jak planowana przerwa w biogazowni czy awarie w dostawach energii.

Alerty i powiadomienia

Wysyła wiadomości i rekomendacje dotyczące konieczności przeprowadzenia badań substratów i składu masy fermentacyjnej (badania przeprowadzane przez zespół operatorów i laboratoria zewnętrzne). Wysyła ustawione alarmy i ostrzeżenia w formie komunikatów w systemie SCADA, przez e-mail oraz SMSy. Informuje o osiągnięciu niskich poziomów zapasów. Wykrywa anomalie proceduralne, obliczając i kontrolując wartości parametrów procesu.