Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM – Identity and Access Management) to ramy procesów biznesowych, polityk i technologii, które ułatwiają zarządzanie tożsamościami cyfrowymi.

Metody IAM kontrolują dostęp do zasobów, aplikacji i danych lokalnych i w chmurze na podstawie tożsamości użytkownika lub aplikacji oraz zdefiniowanych przez administrację zasad. Metody uprawnień znajdują się na każdym etapie cyklu życia DevOps i mogą pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem do systemu i przenoszeniem na boki.

Dzięki wdrożeniu polityki ZERO TRUST firmy mogą nadawać i odbierać dostępy do krytycznych zasobów w bezpieczny sposób.

 

Zapytaj o pełną ofertę rozwiązań
Dlaczego IAM jest ważne

Metody IAM kontrolują dostęp do zasobów, aplikacji i danych lokalnych i w chmurze na podstawie tożsamości użytkownika lub aplikacji oraz zdefiniowanych przez administrację zasad. Metody uprawnień znajdują się na każdym etapie cyklu życia DevOps i mogą pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem do systemu i przenoszeniem na boki.

W środowisku cyfrowym organizacje znajdują się pod znaczną presją, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury i zasobów firmowych, w tym danych. Jednocześnie muszą również zapewniać bezproblemową obsługę autoryzowanym użytkownikom, którzy potrzebują dostępu do szerokiej gamy zasobów cyfrowych, w tym w chmurze i lokalnie, bez potrzeby stosowania oddzielnych systemów uwierzytelniania i przechowywania tożsamości do wykonywania swoich zadań .

Zapytaj o szczegóły
Elementy składowe koncepcji IAM
Uwierzytelnianie
Autoryzacja
Dostawcy tożsamości
Pochodzenie
weryfikacja tożsamości użytkowników, usług i aplikacji
nadanie uwierzytelnionym użytkownikom dostępu do określonych zasobów lub funkcji
umożliwiają zespołom DevOps zarządzanie i zabezpieczanie poświadczeń zabezpieczeń, kluczy, certyfikatów i wpisów tajnych podczas przechowywania i przesyłania
weryfikacja tożsamości lub autentyczności kodu lub obrazu, zazwyczaj za pomocą pewnego rodzaju podpisu cyfrowego lub zapisu poświadczenia

Ponieważ krajobraz bezpieczeństwa wciąż ewoluuje, IAM może również zawierać dodatkowe funkcje, takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i uwierzytelnianie biometryczne.

Korzyści z zastosowania metod IAM
Zwinność w prowadzonym biznesie
Kontrola nad procesami
Rozdział odpowiezialności i obowiązków
Zgodność z regulacjami
Do pobrania

Nasi partnerzy:

Zapytaj o ofertę

Chciałbyś lepiej poznać naszą ofertę albo masz jakieś pytania dotyczące konkretnych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.