WiNeS – zabezpieczenie przed podsłuchem

Wraz z rozwojem telefonii mobilnej, rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem technologii przechwytu sygnału telefonicznego pomiędzy terminalem użytkownika (telefonem komórkowym) a stacją BTS (anteną przekaźnikową sieci GSM/UMTS/LTE).

Ten sposób podsłuchu rozmów (jak też przeglądania SMS-ów oraz w ostatnim czasie przechwytu strumienia danych w czasie zalogowania telefonu do Internetu) nie wymaga współpracy z operatorami telefonii komórkowej. Jest prowadzony w sposób skryty.

Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich informacji albo chciałbyś zabezpieczyć miejsce prowadzonych rozmów przed próbami podsłuchu, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą i umówienia się na testy rozwiązania.

Zapytaj o szczegóły rozwiązania
Innowacyjny i całkowicie niezależny

Rozwiązanie Wireless Network Shield to pierwszy na świecie w pełni pasywny system monitoringu przestrzeni radiowej, przeciwdziałający bezprawnemu podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych i nielegalnej manipulacji w sieciach komórkowych.

Urządzenie jest całkowicie pasywne (nie transmituje i nie emituje fal radiowych), przez co jest całkowicie niewykrywalne. Monitoruje dostępne w danym miejscu sieci radiowe i wykrywa oraz alarmuje o anomaliach.

Jakie zdarzenia dostrzeże WiNeS
aktywne przechwytywanie
manipulacje telefonem komórkowym
przechwytywanie IMSI
śledzenie telefonu komórkowego
przechwytywanie i manipulowanie SMS-ami
Bezpieczny dla Twoich informacji

Rozwiązanie WiNeS nie analizuje pasma wychodzącego z terminali mobilnych (telefonów), a jedynie pasmo wychodzące z BTS (przekaźnika). Ten fakt sprawia, że rozmowy telefoniczne są bezpieczne. Nie nasłuchuje rozmów telefonicznych, ale wykrywa wrogie manipulacje w sieciach.

Do pobrania

Nasi partnerzy:

Zapytaj o ofertę

Chciałbyś lepiej poznać naszą ofertę albo masz jakieś pytania dotyczące konkretnych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.