hero
Smart City

Zielona energia w mieście

Obecna sytuacja

- prawie 80% światowej produkcji pochodzi z paliw kopalnych - od roku 2009 ceny energii słonecznej spadły aż o 62%, a wiatr i inne źródła odnawialne odnotowały spadek cen o 50% - rośnie liczba konsumentów, którzy chcieliby mieć możliwość korzystania z energii odnawialnej - ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 40% do roku 2030

Czy możliwe są zmiany na rynku sprzedaży energii elektrycznej?

W obliczu zmian klimatu i rosnących kosztów wytworzenia energii ze źródeł konwencjonalnych, społeczeństwa są zmuszane do szukania alternatywnego rozwiązania. Wielu uważa, że odnawialne źródła energii wraz z wysoką efektywnością energetyczną mogłyby stać się taką alternatywą. Jednak obecnie funkcjonujący  system wymaga by wielkie koncerny energetyczne odgrywały rolę pośrednika będącego stroną trzecią, między prosumentami a konsumentami. Pośrednika ustalającego według swojego uznania koszty zakupu i sprzedaży energii odnawialnej pochodzącej od prywatnych wytwórców zielonej energii.

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się decentralizacja rynku energetycznego, ponieważ tworzy demokratyczny system zakupu energii odnawialnej i pomaga w faktycznym finansowaniu elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, ponieważ producenci energii są w stanie wstępnie sprzedać tę przyszłą energię jako towar. Takie rozwiązanie wymaga jednak wprowadzenia mechanizmu regulującego i zarządzającego relacjami między wytwórcami a odbiorcami.

Zarządzanie zdecentralizowanym rynkiem energii

Platforma Handlu Energią (PHE), umożliwia właścicielom rozproszonych zasobów energetycznych (a dokładniej - producentom) przeprowadzanie transakcji w sposób P2P (peer-to-peer) z konsumentami. Natomiast konsumentom platforma pozwala na bezpośredni zakup od wytwórcy niezależnie czy będzie to elektrownia, czy najbliższy sąsiad dysponujący np. nadwyżkami produkcji energii z paneli słonecznych.

PHE pozwala stworzyć i zarządzać zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną, na którym każdy jego uczestnik ma możliwość wyboru odpowiadającego mu kontrahenta i nawiązanie z nim bezpośredniej relacji. Zawarte w ten sposób transakcje pomagają obniżyć koszt energii dla konsumenta, gdy omijają stronę trzecią żądającą opłaty licencyjnej lub prowizji. A także producentowi, który może bezpośrednio konkurować bez konieczności uwzględniania pośredników.

Schemat działania platformy
Schemat działania platformy

Zalety rozwiązania

Rozwiązanie pozwala konsumentom w wygodny i przejrzysty sposób wybrać preferowane źródło energii oferujące najlepsze stawki. Mogą również zobaczyć dokładnie, jaki rodzaj energii oferuje każdy producent zanim zaakceptują ofertę, lub złożyć zamówienia na energię elektryczną w oparciu o ich gotowość do zapłaty (WTP). Kiedy producent ustawi ofertę pasującą do tej ceny, zamówienie konsumenta jest automatycznie realizowane i obaj zawierają umowę bezpośrednią.

Sprzyjające zmiany na rynku

- Liberalizacja rynku detalicznego - Decentralizacja produkcji energii: lokalne planowanie, handel i bilansowanie energii - Zwiększony udział w rynku energii ze źródeł rozproszonych (prosumentów, drobnych producentów…) - Dynamiczna reakcja na potrzeby rynku: DSR / DSM, taryfy dynamiczne,…

Korzyści dla wszystkich stron

Obsługiwany przez PHE handel P2P na lokalnych rynkach energii może stanowić zachętę społeczno-ekonomiczną, która promuje lokalne wytwarzanie energii odnawialnej dla potencjalnych prosumentów. Konsumenci, którzy nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie w odnawialne źródła energii ze względu na kwestie finansowe lub ograniczoną przestrzeń, mogą kupić zieloną energię po przystępnych cenach.

Jest to przejrzysty system, który może odgrywać znaczącą rolę w obniżaniu cen energii na wszystkich rynkach. Ta platforma obsługuje handel energią w całej branży, od gigantów energetycznych po prosumentów. W miarę jak globalna transformacja energetyczna zmierza w kierunku przyjęcia bardziej zdecentralizowanych struktur energetycznych, model ten pozytywnie przyczyni się do tej zmiany.

Dowiedz się więcej o koncepcji Zielonego Miasta od MCX.

Platforma PHE w skrócie

  • Przeznaczenie

    Zarządzanie i rozwój zdecentralizowanego rynku handlu energią elektryczną. Bezpośredni handel energią między producentami, prosumentami i konsumentami

  • Korzyści

    Urynkowienie handlu detalicznego energią - energia jako produkt. Uzyskanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Kształtowanie świadomości lokalnych społeczności (zielona energia, efektywność energetyczna, elastyczne zarządzanie zapotrzebowaniem i zużyciem energii). Dynamiczne zarządzanie zapotrzebowaniem na energię

  • Technologia

    Zaawansowane prognozy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zdalne odczyty pomiarów. Zapis wszystkich transakcji w blockchain.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami: