hero
Smart City

Smart Transport

Inteligentny Transport Publiczny

Wraz z popularyzacją płatności bezgotówkowych wkraczają one w kolejne dziedziny naszego życia i aktywności, a transport publiczny wydaje się być idealną branżą, gdzie znajdują one praktyczne zastosowanie. MCX posiada w swojej ofercie kompleksowe i nowatorskie rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów płatności w transporcie publicznym.

Model opłat na podstawie odbić kartą

Pasażer zbliża kartę do terminala podczas wsiadania, jak i wysiadania z pojazdu. Taka sama zasada dotyczy korzystania ze stref biletowych w metrze. Kwota, jaką zostanie obciążony pasażer, jest wyliczana na koniec każdego dnia w oparciu o wszystkie zarejestrowane w systemie centralnym zbliżenia kart do czytnika, które dodatkowo gromadzone są w komputerze pokładowym.

Korzyści dla pasażerów

  • Dzienny lub tygodniowy limit ceny

    pasażer nie zostanie obciążony w ciągu dnia/tygodnia kwotą wyższą niż równowartość biletu dziennego/tygodniowego

  • Zasada najkorzystniejszej ceny

    pasażer zostaje obciążony minimalną kwotą jaka może zostać obliczona bazując na bieżącej taryfie

  • Łatwość użytkowania

    brak konieczności posiadania wiedzy na temat taryfy w danym mieście, duże ułatwienie dla turystów

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie

Rozwiązanie wdrożone zostało w pociągach Kolei Mazowieckich na kasownikach posiadających zintegrowany czytnik do kart płatniczych. Pasażerowie wsiadający do pociągu nie muszą już kupować biletów – płacą za przejazd zbliżając swoją kartę do czytnika. Zrealizowana transakcja sprzedaży rejestrowana jest w komputerze pokładowym, dzięki czemu może zostać pobrana i zweryfikowana na urządzeniu kontrolerskim. W tym unikatowym rozwiązaniu biletem za przejazd staje się karta płatnicza podróżnego.

Model Standardowy

W środku komunikacji miejskiej zostają zainstalowane terminale do płatności kartami zbliżeniowymi. Pasażer wybiera rodzaj taryfy i płaci zbliżając kartę płatniczą do kasownika z zamontowanym terminalem płatniczym. Zainstalowany w pojeździe komputer pokładowy zapisuje informacje w postaci tokenu, czyli bezpiecznego numeru zastępującego numer karty.

Payment Gateway

Payment Gateway to innowacyjna platforma stworzona aby ułatwić prowadzenie działalności podmiotom biorącym udział w procesie przyjmowania płatności bezgotówkowych Payment Gateway

Smart Parking

Sieć parkomatów, terminali i kas parkingowych ujęta w jeden system zarządzania, jako całość stwarza możliwość kompleksowej obsługi Klienta w zakresie generowania i regulowania opłat z tytułu płatnego postoju. Smart Parking

Terminale dla urządzeń samoobsługowych

Czy w obliczu zaistniałej sytuacji urządzenia samoobsługowe staną się jednym z ważniejszych kanałów dystrybucji dóbr? Jak w odpowiedni sposób realizować w nich płatności? Terminale dla urządzeń samoobsługowych

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami: