Przejdźmy do konkretów

hero
Smart City

Smart Parking

Założenia projektu

Przy budowie tego rozwiązania przyświecała myśl stworzenia systemu informatycznego obsługującego nowoczesne metody płatności przy elastycznym i konfigurowalnym doborze formy płatności z wykorzystaniem sieci parkomatów, terminali zainstalowanych na bramkach wjazdowych i wyjazdowych oraz kas parkingowych. Projekt pozwala na stworzenie nowoczesnego systemu redukującego do minimum koszty związane z drukowaniem i obsługą biletów papierowych na parkingach.       

Dodatkowe korzyści.

Poza umożliwieniem płatności bezgotówkowych w urządzeniach samoobsługowych, rozwiązanie niesie ze sobą szereg dodatkowych udogodnień. Wśród nich znajdziemy: bezobsługową płatność możliwą 24 godziny na dobę, płatność wszystkimi dostępnymi w Polsce kartami, brak problemów z odbiorem i zabezpieczaniem gotówki, niższy koszt obsługi płatności niż przy transakcjach gotówkowych, brak konieczności posiadania drobnych w walucie krajowej, mniejsza liczba oszustw (odpowiedzialność za transakcje ponosi bank), mniejsze zagrożenie wandalizmem, szybkość i komfort obsługi

Proponowane funkcjonalności

Sieć parkomatów, terminali i kas parkingowych ujęta w jeden system zarządzania, jako całość stwarza możliwość kompleksowej obsługi Klienta w zakresie generowania i regulowania opłat z tytułu płatnego postoju. Połączenie wspomnianych systemów i dodatkowo ich integracja z dostępnymi na rynku nowoczesnymi metodami płatności daje możliwość stworzenia unikalnego i atrakcyjnego dla klienta systemu, pozwalającego w jednym miejscu zrealizować jego potrzeby w tym zakresie.


Z punktu widzenia zarządzającego systemem budowane rozwiązanie stanowi zwarte i nierozproszone źródło informacji o świadczonych i płaconych usługach. Dodatkowo kompleksowość rozwiązania stanowi zachętę dla klienta końcowego, która może przełożyć się z jednej strony w pełniejsze korzystanie z usług (dodatkowe korzyści z łączenia i obsługi płatności), z drugiej zaś, w silniejsze związanie klienta ze świadczoną usługą poprzez oferowanie szeregu dodatkowych korzyści (rabaty, programy lojalnościowe, itp.).


Wykorzystanie nowoczesnego modelu Check-in/Check-out stosowanego jak do tej pory w rozwiązaniach dla transportu miejskiego zwiększy atrakcyjność i innowacyjność rozwiązania oraz istotnie poprawi przepustowość wjazdów i wyjazdów na parkingi. Redukcja wykorzystania drukowanych biletów papierowych istotnie zmniejszy koszty utrzymaniowe systemu pozwalając docelowo zrezygnować z drukarek czy czytników kodów z biletów.

Strona funkcjonalna systemu.

Operacja check-in (zbliżenie karty płatniczej do czytnika) na bramce wjazdowej pozwala na szybkie wpuszczenie klienta na parking bez konieczności pobierania biletu parkingowego. Operacja check-out na bramce wyjazdowej (zbliżenie tej samej karty płatniczej do czytnika) przekazuje informację o chęci wyjazdu z parkingu do systemu parkingowego. Równocześnie klient informowany jest o kwocie jaka zostanie pobrana za czas parkowania. Akceptacja polega na powtórnym zbliżeniu karty do czytnika. Jedziemy...

Główne zalety

Zastosowany model check-in/check-out zakłada wykorzystanie tokenu karty płatniczej jako jednoznacznego identyfikatora właściciela pojazdu korzystającego z miejsca parkingowego. Poniżej prezentujemy kilka wybranych zalet.

 • Korzyści ekonomiczne

  System karta jako bilet parkingowy nie wymaga papierowych biletów, w efekcie zmniejsza zużycie drukowanych biletów papierowych pozwalając znacząco obniżyć koszty utrzymania systemu a nawet docelowo zrezygnować z drukarek czy czytników kodów z biletów

 • Bezpieczeństwo

  Systemy płatnicze działają w oparciu o światowe standardy VISA i MasterCard. Procesowanie transakcji jest realizowane w systemach certyfikowanych PCI DSS

 • Wygoda

  Nośnikiem biletu jest karta płatnicza lub smartfon z funkcją płatności - proste i intuicyjne w użyciu "narzędzia płatnicze", dzięki czemu system istotnie poprawia przepustowość wjazdów i wyjazdów.

Payment Gateway

Payment Gateway to innowacyjna platforma stworzona aby ułatwić prowadzenie działalności podmiotom biorącym udział w procesie przyjmowania płatności bezgotówkowych Payment Gateway

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami

 • ul. Gotarda 9
  02-683 Warszawa
  tel. (22) 548 4888
  fax (22) 548 4848
  e-mail:

 • Grupa MCX

  MCX Sp. z o.o.
  NIP: 527-01-04-226, Nr KRS: 0000025013
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 10 100 000 PLN

  MCX Systems Sp. z o.o.
  NIP: 527-23-94-955, Nr KRS: 0000154801
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  MCX Pro Sp. z o.o.
  NIP: 5213589516, Nr KRS: 0000373845
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego