Przejdźmy do konkretów

hero
Smart City

City Scanner

Dane w mieście

Szczególnym rodzajem danych miejskich są dane zbierane przez pojedyncze urządzenia lub całe systemy wizyjne, gromadzące i przekazujące informacje video, które w połączeniu z danymi o ich lokalizacji w przestrzeni miejskiej stanowią obszerny zbiór danych miejskich. Odpowiednia analiza tak zebranych danych jest w stanie dostarczyć informacji na temat ruchu ulicznego, skuteczności transportu miejskiego, niebezpiecznych zachowań, wandalizmu, stref parkingowych a także być źródłem zagregowanych danych statystycznych.

Przekonaliśmy się również, że właściwe wykorzystanie tak zebranych danych może stać się dodatkowym źródłem przychodu do budżetu miejskiego.

Jednym z elementów będących częścią inteligentnego ekosystemu miejskiego jest rozwiązanie służące do akwizycji i przetwarzania informacji zebranych z wykorzystaniem mobilnych multisensorów. Zadaniem tego systemu jest również dostarczanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów do Platformy Danych Miejskich (stworzonej przez MCX) stanowiącej repozytorium danych analitycznych.

Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

Wiele miast od lat boryka się ze zjawiskiem unikania przez kierowców opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Niska dotkliwość kary i zazwyczaj niska efektywność pieszych patroli stanowią pośrednią zachętę do niewnoszenia opłaty za parkowanie. Zgodnie z obliczeniami Zarządu Dróg Miejskich, w Warszawie przeciętnie aż 9 tys. osób dziennie nie uiszczało płatności za postój w SPPN.

City Scanner

W wypadku opisywanego rozwiązania danymi poddanymi analizie są informacje dotyczące pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i weryfikacja wniesienia opłaty za postój.

Od strony technicznej zadaniem systemu jest rozpoznanie tablic rejestracyjnych znajdujących się we wskazanej strefie, ustalenie miejsca postoju oraz przesłanie zebranych danych do systemu, w którym następuje weryfikacja miejsca parkowania i opłaty.

Rozpoznanie pojazdów parkujących i dokładne określenie miejsca jego postoju jest możliwe dzięki wykorzystaniu i połączeniu technicznych możliwości jakie dają kamery o wysokiej rozdzielczości, lidary i systemy GPS. Dane zawierające wyniki pomiarów poddawane wstępnej obróbce polegającej na anonimizacji i dostosowaniu formatu są przesyłane z wykorzystaniem sieci LTE (wkrótce 5G) do systemów miejskich.

By zapewnić mobilność, osprzęt został zamontowany na dedykowanych samochodach elektrycznych, których główne zadanie polega na przemieszczaniu się w wyznaczonych strefach i skanowaniu przestrzeni miejskiej. Dzięki zaawansowanej optyce wykorzystanej w urządzeniach wizyjnych systemu, możliwe jest rozpoznanie rejestracji pojazdów zaparkowanych prostopadle, pod kątem a nawet równolegle do odcinka drogi, którą porusza się pojazd skanujący. Jest to możliwe również w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności. System rozpoznaje prawidłowo 95% tablic rejestracyjnych oraz ustala położenie pojazdów z dokładnością do kilku centymetrów. Poprawność odczytów utrzymuje się do prędkości nawet 100km/h pojazdu skanującego.

City Scanner - skanowanie przestrzeni miejskiej
City Scanner - skanowanie przestrzeni miejskiej

Projekt po 6 miesiącach

przyniósł efekt w postaci dodatkowego wpływu z mandatów, ale stał się również narzędziem motywującym kierowców do wnoszenia opłat za parkowanie.
• przychody z mandatów (DOD) + 5 000 000 PLN
• dodatkowe wpływy z opłat + 2 500 000 PLN
• wzrost dyscypliny płatniczej wśród kierowców + 12%
• pełny monitoring całej strefy parkowania
• dwukrotny wzrost liczby skontrolowanych pojazdów
• ograniczenie biurokracji (automatyzacja procesów)
• niższa liczba pomyłek i odwołań od mandatów

Korzyści z zastosowania rozwiązania

Najłatwiej mówi się o korzyściach sięgając do konkretnych przykładów i pokazując efekty. Jednym z nich może być wdrożenie przeprowadzone w Warszawie, która zdecydowała się na rozpoczęcie projektu w styczniu 2020 roku.

Dzięki przeprowadzonym wcześniej testom, projekt był obarczony niewielkim ryzykiem. Pierwsze przeprowadzone próby wykazały dużą efektywność e-kontroli: dwa samochody elektryczne z zamontowaną aparaturą w ciągu 10 minut były w stanie zidentyfikować około 260 pojazdów. Pojedynczemu kontrolerowi zajmuje to przeciętnie godzinę. Na tak dużym obszarze jakim jest strefa płatnego parkowania w stolicy, patrole piesze były w stanie skontrolować zaledwie 40% miejsc do tego przeznaczonych dziennie, a dzięki nowemu rozwiązaniu każdy parking będzie kontrolowany minimum raz dziennie.

Kolejną zaletą narzędzia jest całkowita ochrona prywatności - system automatycznie anonimizuje twarze przechodniów a także pozostałe tablice rejestracyjne, dzięki czemu dane personalne pozostają anonimowe. System e-kontroli zaczął przynosić pozytywne skutki niemal od razu: po zaledwie dwóch tygodniach wpływy z uiszczanych opłat wzrosły aż o 10%, a cały projekt zwrócił się po 11 dniach działania.

W okresie 6 miesięcy od momentu uruchomienia projektu, 2 samochody wypracowały dodatkowy wpływ do budżetu miasta w wysokości 7,5 mln złotych. 

Rozwój

  • Wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych

  • Wyszukiwanie pojazdów parkujących w niedozwolonych miejscach

  • Rozpoznawanie poszukiwanych lub skradzionych pojazdów

  • Inwentaryzacja miejskich powierzchni reklamowych

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz kontaktowy