hero
Smart City

City Scanner

Dane w mieście

Szczególnym rodzajem danych miejskich są dane zbierane przez pojedyncze urządzenia lub całe systemy wizyjne, gromadzące i przekazujące informacje video, które w połączeniu z danymi o ich lokalizacji w przestrzeni miejskiej stanowią obszerny zbiór danych miejskich. Odpowiednia analiza tak zebranych danych jest w stanie dostarczyć informacji na temat ruchu ulicznego, skuteczności transportu miejskiego, niebezpiecznych zachowań, wandalizmu, stref parkingowych a także być źródłem zagregowanych danych statystycznych.

Przekonaliśmy się również, że właściwe wykorzystanie tak zebranych danych może stać się dodatkowym źródłem przychodu do budżetu miejskiego.

Jednym z elementów będących częścią inteligentnego ekosystemu miejskiego jest rozwiązanie służące do akwizycji i przetwarzania informacji zebranych z wykorzystaniem mobilnych multisensorów. Zadaniem tego systemu jest również dostarczanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów do Platformy Danych Miejskich (stworzonej przez MCX i będącej częścią koncepcji zielonego miasta) stanowiącej repozytorium danych analitycznych.

Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

Wiele miast od lat boryka się ze zjawiskiem unikania przez kierowców opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Niska dotkliwość kary i zazwyczaj niska efektywność pieszych patroli stanowią pośrednią zachętę do niewnoszenia opłaty za parkowanie. Zgodnie z obliczeniami Zarządu Dróg Miejskich, w Warszawie przeciętnie aż 9 tys. osób dziennie nie uiszczało płatności za postój w SPPN.

City Scanner

W wypadku opisywanego rozwiązania danymi poddanymi analizie są informacje dotyczące pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i weryfikacja wniesienia opłaty za postój.

Od strony technicznej zadaniem systemu jest rozpoznanie tablic rejestracyjnych znajdujących się we wskazanej strefie, ustalenie miejsca postoju oraz przesłanie zebranych danych do systemu, w którym następuje weryfikacja miejsca parkowania i opłaty.

Rozpoznanie pojazdów parkujących i dokładne określenie miejsca jego postoju jest możliwe dzięki wykorzystaniu i połączeniu technicznych możliwości jakie dają kamery o wysokiej rozdzielczości, lidary i systemy GPS. Dane zawierające wyniki pomiarów poddawane wstępnej obróbce polegającej na anonimizacji i dostosowaniu formatu są przesyłane z wykorzystaniem sieci LTE (wkrótce 5G) do systemów miejskich.

By zapewnić mobilność, osprzęt został zamontowany na dedykowanych samochodach elektrycznych, których główne zadanie polega na przemieszczaniu się w wyznaczonych strefach i skanowaniu przestrzeni miejskiej. Dzięki zaawansowanej optyce wykorzystanej w urządzeniach wizyjnych systemu, możliwe jest rozpoznanie rejestracji pojazdów zaparkowanych prostopadle, pod kątem a nawet równolegle do odcinka drogi, którą porusza się pojazd skanujący. Jest to możliwe również w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności. System rozpoznaje prawidłowo 95% tablic rejestracyjnych oraz ustala położenie pojazdów z dokładnością do kilku centymetrów. Poprawność odczytów utrzymuje się do prędkości nawet 100km/h pojazdu skanującego.

Jak to działa?

Poniżej prezentujemy w uproszczony sposób zasadę działanie rozwiązania, zachęcamy również to obejrzenia krótkiego klipu video z procesu rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych równolegle a także pomiaru w utrudnionych w warunkach: skanowanie numerów

Działanie City Scanner - prezentacja procesu akwizycji i analizy danych
Działanie City Scanner - prezentacja procesu akwizycji i analizy danych

Projekt City Scanner po 6 miesiącach

przyniósł efekt w postaci dodatkowego wpływu z mandatów, ale stał się również narzędziem motywującym kierowców do wnoszenia opłat za parkowanie.

 • • przychody z mandatów (DOD) + 5 000 000 PLN
 • • dodatkowe wpływy z opłat + 2 500 000 PLN
 • • wzrost dyscypliny płatniczej wśród kierowców + 12%
 • • pełny monitoring całej strefy parkowania
 • • dwukrotny wzrost liczby skontrolowanych pojazdów
 • • ograniczenie biurokracji (automatyzacja procesów)
 • • niższa liczba pomyłek i odwołań od mandatów

Dowiedz się więcej ze studium przypadku.

Korzyści z zastosowania rozwiązania

Najłatwiej mówi się o korzyściach sięgając do konkretnych przykładów i pokazując efekty. Jednym z nich może być wdrożenie przeprowadzone w Warszawie, która zdecydowała się na rozpoczęcie projektu w styczniu 2020 roku.

Dzięki przeprowadzonym wcześniej testom, projekt był obarczony niewielkim ryzykiem. Pierwsze przeprowadzone próby wykazały dużą efektywność e-kontroli: dwa samochody elektryczne z zamontowaną aparaturą w ciągu 10 minut były w stanie zidentyfikować około 260 pojazdów. Pojedynczemu kontrolerowi zajmuje to przeciętnie godzinę. Na tak dużym obszarze jakim jest strefa płatnego parkowania w stolicy, patrole piesze były w stanie skontrolować zaledwie 40% miejsc do tego przeznaczonych dziennie, a dzięki nowemu rozwiązaniu każdy parking będzie kontrolowany minimum raz dziennie.

Kolejną zaletą narzędzia jest całkowita ochrona prywatności - system automatycznie anonimizuje twarze przechodniów a także pozostałe tablice rejestracyjne, dzięki czemu dane personalne pozostają anonimowe. System e-kontroli zaczął przynosić pozytywne skutki niemal od razu: po zaledwie dwóch tygodniach wpływy z uiszczanych opłat wzrosły aż o 10%. Cały projekt zwrócił się po 11 dniach działania.

W okresie 6 miesięcy od momentu uruchomienia projektu, 2 samochody wypracowały dodatkowy wpływ do budżetu miasta w wysokości 7,5 mln złotych. 

Samochód z urządzeniem City Scanner w trakcie analizy przestrzeni miejskiej
Samochód z urządzeniem City Scanner w trakcie analizy przestrzeni miejskiej

Rozwój

 • Wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych

 • Wyszukiwanie pojazdów parkujących w niedozwolonych miejscach

 • Rozpoznawanie poszukiwanych lub skradzionych pojazdów

 • Inwentaryzacja miejskich powierzchni reklamowych

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami: