hero
cyberbezpieczeństwo

Wykryj

Wdrożenie narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa w celu wykrywania zdarzeń cyber i weryfikacji skuteczności posiadanych środków ochronnych, w tym działań sieciowych jak i fizycznych w tym m.in.:

 1. Skanowanie podatności
 2. Bezpieczeństwo sieci
 3. Bezpieczeństwo aplikacji
 4. Bezpieczeństwo punktu końcowego
 5. Bezpieczeństwo baz danych i infrastruktury
 6. Bezpieczeństwo chmury
 7. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
 8. Bezpieczeństwo dostępu zdalnego
 9. Testy penetracyjne (black, grey lub white box)
 10. Sprawdzania bezpieczeństwa: rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz połączeń z Internetem w czasie rzeczywistym
 11. Cykliczny audyt
 12. Audyt zgodności z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa

Cykliczny audyt pomaga organizacjom w osiąganiu ich celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia zarządzania ryzykiem. Rolą audytu w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego jest weryfikacja, czy organizacja identyfikuje ryzyka, zagrożenia oraz wdraża odpowiednie mechanizmy kontrolne. Nie ma złotej rady jeżeli chodzi o detekcje znamy organizacje takie jak banki które wykrywają zagrożenia w czasie rzeczywistym, natomiast audyt raz w roku to naszym zdaniem absolutne minimum.

Umów się z naszym ekspertem na bezpłatny audyt: