hero
cyberbezpieczeństwo

Identyfikuj

Pomoc w zrozumieniu cyber-ryzyk w odniesieniu do głównych obszarów nadużyć tj. ludzi, procesów biznesowych, systemów, zasobów teleinformatycznych i baz danych w ujęciu formalnym oraz procesowym w tym m.in.:

  1. Identyfikacja otoczenia biznesowego, w tym roli organizacji w łańcuchu dostaw oraz oszacowanie realnych ryzyk cybernetycznych
  2. Identyfikacja wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących możliwości oraz potrzeb organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
  3. Identyfikacja podatności organizacji na ataki oraz zagrożenia zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne
  4. Opracowanie kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem w tym min.: „poziomu tolerancji ryzyka”

Naszą drogę rozpoczniemy od oceny ryzyka, wspólnie zastanowimy się które obszary (sprzęt, systemy, oprogramowanie, dane), mogą mieć wpływ na twoje bezpieczeństwo cybernetyczne oraz które ze scenariuszy mają najwyższy priorytet (złośliwe oprogramowanie, phishing, kradzież danych przez obecnych/byłych pracowników, ataki DDos), a następnie określimy prawdopodobieństwo i szanse materializacji tego rodzaju incydentów. Celem tego etapu jest  przygotowania najlepszych metod zapobiegania i reagowania

Umów się z naszym ekspertem na bezpłatny audyt: