hero
Komunikacja

Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w PKP PLK

Potrzeby klienta

<strong>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.</strong> to firma odpowiedzialna za nadzór nad narodową siecią linii kolejowych, a jej placówki rozproszone są na terenie całego kraju. Spółka odpowiada między innymi za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom, ich modernizację, opracowywanie rozkładu jazdy pociągów oraz utrzymanie infrastruktury kolejowej w dobrym stanie. Takie zadania powodują, że szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami jest sprawą kluczową dla działania firmy. Firma PKP PLK poszukiwała niezawodnego systemu, który zapewniłby efektywną komunikację audio-wideo z możliwością udostępniania danych oraz wysoką jakością połączenia.

Usługa Wideokonferencji to coś więcej niż obraz i głos

Wysokiej jakości wyposażenie sal konferencyjnych, możliwość udostępniania różnego rodzaju treści oraz integracja z narzędziami do pracy grupowej to tylko niektóre zalety.

Wdrożone rozwiązanie

– to system obejmujący 51 terminali wideokonferencyjnych przeznaczonych do pracy w salach konferencyjnych dla dużych grup roboczych. System obejmuje swoim zasięgiem praktycznie wszystkie placówki PKP PLK S.A. na terenie kraju.

Rozwiązanie

Rozwiązanie oparte o urządzenia firmy LifeSize daje możliwość odbywania wielostronnych spotkań wideokonferencyjnych pomiędzy użytkownikami z dowolnych lokalizacji. Każde spotkanie może zostać zarchiwizowane i dostępne w postaci streamingu. W ramach wdrożenia, dostarczono również rozwiązanie do prowadzenia spotkań wideo bezpośrednio z komputerów PC, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z zasobów systemu z dowolnego miejsca. System posiada rozwiązanie do zarządzania i planowania konferencji, co ułatwia codzienną pracę administratorów oraz użytkowników. Rozwiązanie LifeSize jest rozwiązaniem otwartym, dzięki czemu pozwala na komunikację z systemami innych producentów.

  • Efektywność pracy

    podwyższenie efektywności pracy przy projektach pomiędzy rozproszonymi oddziałami firmy
  • Oszczędności

    czasu i kosztów związanych z podróżami służbowymi
  • Wysoka jakoś wideo

    Zaawansowane audio i wideo jakości HD – wszyscy widzą się i słyszą tak jakby byli w tym samym pomieszczeniu