hero
Smart City

Nowoczesny system zakupu biletów w Kolejach Mazowieckich

Potrzeba klienta

Koleje Mazowieckie są spółką pasażerskich przewozów kolejowych. KM są drugim co wielkości przewoźnikiem, w samym 2018 r. liczba pasażerów osiągnęła prawie 60 mln podróżnych. Nic więc dziwnego, że od pewnego czasu spółka zaczęła poszukiwać rozwiązań ułatwiających wnoszenie opłat przez pasażerów. Poszukiwane rozwiązanie miało nie tylko przyśpieszyć zakup biletu, ale miało stać się alternatywą dla już sprawdzonych biletomatów i tradycyjnych kas. Do tego miało stanowić platformę otwartą umożliwiającą późniejszą rozbudowę i wprowadzenie nowych funkcjonalności. 

Payment Gateway

Payment Gateway to innowacyjna platforma stworzona aby ułatwić prowadzenie działalności podmiotom biorącym udział w procesie przyjmowania płatności bezgotówkowych, takich jak: instytucje finansowe, agenci rozliczeniowi (acquirerzy), dostawcy usług dodanych VAS (Value Added Services), banki.

Rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o platformę Payment Gateway wraz z zintegrowanymi terminalami mobilnymi Pidion.

Uruchomienie płatności zbliżeniowych w Pidionie stanowi pierwsze rozwiązanie tego typu w Europie Środkowej. Pasażer jadący pociągiem Kolei Mazowieckich może teraz zakupić bilet na pokładzie pociągu u obsługi i zapłacić kartą płatniczą. Wdrożone rozwiązanie znacznie skraca czas odprawy nie tylko ze względu na ograniczenie obrotu gotówką, ale przede wszystkim z uwagi na krótki czas wykonania operacji, szczególnie wówczas, gdy odbywa się ona bezstykowo, czyli poprzez zbliżenie karty do modułu płatniczego terminala mobilnego.

Użytkowane kasy mobilne pozwalają teraz na przeprowadzanie transakcji autoryzowanych, czyli takich z użyciem kodu PIN, oraz tych niewymagających autoryzacji, które zyskują w ostatnim czasie na popularności ze względu na szybkość i dostępność tej usługi.

 

Pierwsze tego typu wdrożenie w Europie

"Według nas, jest to największy tego typu projekt w Europie. Cieszę się, że w trakcie prac nad uruchomieniem systemu mieliśmy możliwość brać udział w merytorycznych dyskusjach na temat optymalizacji pewnych procesów po stronie tak istotnego przewoźnika, mając przy tym na uwadze trendy w transporcie" – wypowiedź przedstawiciela MCX, dostawcy aplikacji płatniczej dla Kolei Mazowieckich.

  • Wygoda

    oszczędność czasu dla pasażerów, optymalne taryfy z punktu widzenia pasażera
  • Zalety ekonomiczne

    brak konieczności drukowania biletu, wzrost przychodów - spadek liczby pasażerów bez biletu
  • Nowoczesność

    dostęp do danych statystycznych o natężeniu ruchu pasażerów, bezpieczeństwo przechowywania danych transakcji, dzięki procesowi tokenizacji